เกี่ยวกับเรา

Paragon Fertility Clinic by Kullapat

เกี่ยวกับเรา

ห้องปฏิบัติการ IVF ห้องปฏิบัติการ PGT และห้องผ่าตัดของเรานั้นเป็นห้องสะอาดที่มีคุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

0 +

ประสบการณ์

0 %

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พารากอน เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก โดย กุลพัฒน์
ก่อตั้ง เมื่อปี 2019 โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรชั้นนํา ซึ่งมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะทําให้เส้นทางสู่การตั้งครรภ์เป็นไปอย่าง ราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

263816698_890028061904800_242555971799976955_n

คุณหมอประจําคลินิก คือ ดร.นพ.อมรินทร์ นาควิเชียร
เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ และเป็น Honorary Associate Professor (เทียบเท่ารองศาสตราจารย์) ของ University of Nottingham สหราชอาณาจักร

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
  • แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทและเอก สาขาพัฒนาการมนุษย์ เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม, สหราชอาณาจักร

 

 

 ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยากรในงานประชุมวิชาการนานาชาติและ สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ประเทศไทย
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคคล                    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
  • Honorary Associate Professor,    University of Nottingham
 

ภายในคลินิกมีการตกแต่ง สวยงาม มีบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ได้มาตรฐานสากล มีระบบ การจัดการและเลี้ยงตัวอ่อนแบบปิด เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวอ่อน ทั้งยังมีระบบกรองอากาศที่สะอาดปลอดภัยสูงสุด ผสานกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเลี้ยงตัวอ่อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิเช่น Spindle view, IMSI, Piezo ICSI เป็นต้น​

ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ครบครัน ผสานกับ ความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจของแพทย์ ประสบการณ์อันยาวนานของแพทย์และ นักวิทยาศาสตร์ ทําให้พารากอนเฟอร์ทิลิตี้ มีความเป็นเลิศทางการรักษาผู้มีบุตรยาก เราพร้อมที่จะเติมเต็มครอบครัวของคุณ

“Paragon Fertility is ready to fulfill your family”