บริการของเรา

Paragon Fertility Clinic by Kullapat

เทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้มีบุตรยาก

 • INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION: ICSI

  การทําอิ๊กซี่ (ICSI) คือนําอสุจิ ที่สมบูรณ์ แข็งแรงที่สุดผสมกับ ไข่โดยใช้เข็มขนาดเล็กซึ่งวิธีนี้มีอัตราความสําเร็จสูงเมื่อเทียบ กับวิธีการรักษาอื่น ICSI เหมาะกับฝ่ายชายที่มีปัญหาอสุจิจํานวนน้อย หรือ ไม่แข็งแรง, คู่สมรสที่ประสบปัญหาอัตราการปฏิสนธิ คู่สมรสที่มีโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ต้องได้รับการ ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน (Preimplantation genetic testing) เป็นต้น

 • PIEZ0-ICSI: ขั้นกว่าของการทํา ICSI

  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะช่วยทําให้การอีกซี่ประสบความ สําเร็จยิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคการใช้แรษสั่น (Piezoelectric pulse) แทนการใช้เข็มแหลมเจาะเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง Piezo-ICSI จึงช่วยลดอัตราความเสียหายได้เป็นอย่างดี และเหมาะกับผู้ที่มี ไข่เปราะบาง โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือไข่ที่มี ความหนาและเหนียวกว่าปกติ

 • EGG FREEZING/OOCYTE VITRIFICATION

  การแช่แข็งเซลล์ไข่ เป็นการเก็บรักษา เซลล์ไข่ไว้ในอุณหภูมิ -196 องศา สามารถ คงสภาพเดิมได้เป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อ การใช้ในอนาคต นวัตกรรมนี้ที่เหมาะกับ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แต่งงานช้า และ มีลูกช้าขึ้น หรือยังไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ นอกจากนี้การแช่แข็งเซลล์ไข่ยังมีความสําคัญในผู้ป่วยที่ได้รับ การรักษาด้วยเคมีบําบัด ที่อาจส่งผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์, ผู้ที่มี โรคเกี่ยวกับรังไข่เช่น รังไข่เสื่อมก่อนวัย, ได้รับการผ่าตัดรังไข่ เป็นต้น

 • ฟื้นฟูการทำงานของรังไข่ด้วย Platelet rich plasma(PRP)

  คือการฉีดเกล็ดเลือดปริมาณเข้มข้นไปที่รังไข่ ช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูการทำงานของรังไข่ได้เป็นอย่างดี เพิ่มการตอบสนองของรังไข่ต่อฮอร์โมน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มีภาวะรังไข่เสื่อม, ไข่ปริมาณน้อย และ ผู้ที่มี AMH ต่ำ เป็นต้น
  นอกจากรังไข่แล้ว PRP สามารถฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกได้เช่นกัน สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหามดลูกบาง หรือผู้ที่เตรียมตัวสำหรับการย้ายตัวอ่อน
  PRP อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้มีบุตรยาก

บริการอื่นๆ

IUI : ฉีดน้ําเชื้อเข้าโพรงมดลูก

การฉีดอสุจิที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่โพรงมดลูกในช่วงเวลาไข่ตก ช่วยให้อสุจิว่ายผ่านท่อนําไข่และไป ถึงไข่ได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสการตั้ง ครรภ์อย่างเป็นธรรมชาติ

SPERM FREEZING

การแช่แข็งอสุจิ เพื่อรับรองการ ใช้ในอนาคต เหมาะกับผู้ที่ได้รับการ รักษาที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอสุจิ
SEMEN ANALYSIS

การตรวจวิเคราะห์อสุจิโดยเครื่อง Lenshooke ที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (A) สามารถจับภาพตัวอสุจิได้อย่างชัดเจน มีคุณภาพสูง และสามารถออกผลได้อย่าง รวดเร็ว

SPECIAL TESTS/ TECHNIQUES

• Preimplantation Genetic Testing
• NK Cell Evaluation
• IMSI
• Spindle View
• Assisted Hatching